خبرها و رویدادها

بیات:-در-دومین-جشنواره-پژواک،-برنامه‌سازان-با-شناخت-بهتری-در-رقابت-شرکت-می‌کنند
۱ اسفند ۱۴۰۱ توسط جشنواره پژواک

بیات: در دومین جشنواره پژواک، برنامه‌سازان با شناخت بهتری در رقابت شرکت می‌کنند

معدن‌کن:-جشنواره-تخصصی-مستند-باعث-می‌شود-مستندسازی-رادیویی-شکوفا-شود
۱ اسفند ۱۴۰۱ توسط جشنواره پژواک

معدن‌کن: جشنواره تخصصی مستند باعث می‌شود مستندسازی رادیویی شکوفا شود

نقیبی:-برای-تقویت-مستندسازی-ابتدا-باید-نیروی-فعال-را-تربیت-کرد
۱ اسفند ۱۴۰۱ توسط جشنواره پژواک

نقیبی: برای تقویت مستندسازی ابتدا باید نیروی فعال را تربیت کرد