خبرها و رویدادها

فاطمه-شیرین:-29-مستند-با-محوریت-جمعیت،-فرزند-آوری-و-تقویت-نهاد-خانواده-به-جشنواره-پژواک-رسیده-است
۱۰ اسفند ۱۴۰۱ توسط جشنواره پژواک

فاطمه شیرین: 29 مستند با محوریت جمعیت، فرزند آوری و تقویت نهاد خانواده به جشنواره پژواک رسیده است

بهنام-احمدپور:--نباید-انتظار-داشت-همه-افراد-بتوانند-در-حوزه-مستندسازی-موفق-عمل-کنند
۱۰ اسفند ۱۴۰۱ توسط جشنواره پژواک

بهنام احمدپور: نباید انتظار داشت همه افراد بتوانند در حوزه مستندسازی موفق عمل کنند

معاون-صدای-اردبیل:-برگزاری-جشنواره‌ها-در-هم‌افزایی-بین-مخاطبان،-مدیران-و-برنامه‌سازان-موثر-است
۱۰ اسفند ۱۴۰۱ توسط جشنواره پژواک

معاون صدای اردبیل: برگزاری جشنواره‌ها در هم‌افزایی بین مخاطبان، مدیران و برنامه‌سازان موثر است