خبرها و رویدادها

اصغر-سمسارزاده-:-ساخت-مستند-رادیویی-کار-مشکلی-است-و-اگر-قرار-باشد-مستندی-را-بشنویم،-باید-جنس-صدا-مناسب-آن-کار-باشد
۶ اسفند ۱۴۰۱ توسط جشنواره پژواک

اصغر سمسارزاده : ساخت مستند رادیویی کار مشکلی است و اگر قرار باشد مستندی را بشنویم، باید جنس صدا مناسب آن کار باشد

مهدی-آذرمکان:-35-اثر-در-بخش-«ویژه»-به-جشنواره-پژواک-رسیده-است
۳ اسفند ۱۴۰۱ توسط جشنواره پژواک

مهدی آذرمکان: 35 اثر در بخش «ویژه» به جشنواره پژواک رسیده است

امین-رهبر:-بخش-پاسداشت-زبان-فارسی-باید-هر-سال-در-جشنواره-پژواک-گنجانده-شود/-استقبال-خوب-برنامه‌سازان-از-بخش-پاسداشت-زبان-فارسی
۲ اسفند ۱۴۰۱ توسط جشنواره پژواک

امین رهبر: بخش پاسداشت زبان فارسی باید هر سال در جشنواره پژواک گنجانده شود/ استقبال خوب برنامه‌سازان از بخش پاسداشت زبان فارسی