خبرها و رویدادها

جاویدنیا:-مستند-رادیویی-با-هر-موضوعی-که-باشد-باید-با-پژوهش-باشد
۱۴ اسفند ۱۴۰۱ توسط جشنواره پژواک

جاویدنیا: مستند رادیویی با هر موضوعی که باشد باید با پژوهش باشد

مجتبی-تونه‌ای:-رشد-آثار-را-نسبت-به-نخستین-جشنواره-احساس-می‌کنم
۱۳ اسفند ۱۴۰۱ توسط جشنواره پژواک

مجتبی تونه‌ای: رشد آثار را نسبت به نخستین جشنواره احساس می‌کنم

آرمان-پور-اسماعیلی:-بین‌المللی-شدن-جشنواره-قطعا-انگیزه-مشارکت-مستندسازان-داخلی-را-بیشتر-می‌کند
۱۳ اسفند ۱۴۰۱ توسط جشنواره پژواک

آرمان پور اسماعیلی: بین‌المللی شدن جشنواره قطعا انگیزه مشارکت مستندسازان داخلی را بیشتر می‌کند