خبرها و رویدادها

فاطمه-شیرین:-29-مستند-محض-به-دبیرخانه-دومین-جشنواره-پژواک-ارسال-شده-است
۸ اسفند ۱۴۰۱ توسط جشنواره پژواک

فاطمه شیرین: 29 مستند محض به دبیرخانه دومین جشنواره پژواک ارسال شده است

سعید-معدن-کن:-انتظار-هیات-داوران-دریافت-و-شنیدن-برنامه‌های-کیفی‌تر-و-بهتری-است
۸ اسفند ۱۴۰۱ توسط جشنواره پژواک

سعید معدن کن: انتظار هیات داوران دریافت و شنیدن برنامه‌های کیفی‌تر و بهتری است

وحید-اسدی:-استقبال-دو-چندان-مستندسازان-حرفه‌ای-رادیو-از-جشنواره-پژواک-
۷ اسفند ۱۴۰۱ توسط جشنواره پژواک

وحید اسدی: استقبال دو چندان مستندسازان حرفه‌ای رادیو از جشنواره پژواک