خبرها و رویدادها

مدیر-تولید-صدای-گرگان:-جشنواره-مکانی-برای-رقابت-بهترین‌ها-و-فرصتی-برای-انتخاب-شایسته‌ترین‌هاست
۲۴ بهمن ۱۴۰۱ توسط جشنواره پژواک

مدیر تولید صدای گرگان: جشنواره مکانی برای رقابت بهترین‌ها و فرصتی برای انتخاب شایسته‌ترین‌هاست

داوران-دومین-جشنواره-پژواک-معرفی-شدند
۱۹ بهمن ۱۴۰۱ توسط جشنواره پژواک

داوران دومین جشنواره پژواک معرفی شدند

افتخاری:-بنای-جشنواره-پژواک؛-بر-امید-و-امید-آفرینی-است
۱۹ بهمن ۱۴۰۱ توسط جشنواره پژواک

افتخاری: بنای جشنواره پژواک؛ بر امید و امید آفرینی است