خبرها و رویدادها

علیرضا-تابان:-رادیو-همیشه-سند-و-اعتبار-بوده-است
۲۵ بهمن ۱۴۰۱ توسط جشنواره پژواک

علیرضا تابان: رادیو همیشه سند و اعتبار بوده است

غلامحسین-طالبی:-جشنواره-پژواک-موتور-محرکه-انگیزه-در-مستندسازان-رادیو-است
۲۴ بهمن ۱۴۰۱ توسط جشنواره پژواک

غلامحسین طالبی: جشنواره پژواک موتور محرکه انگیزه در مستندسازان رادیو است

مدیر-تولید-صدای-فارس:-مستند-رادیویی-باید-عاری-از-گفتگوهای-يک‌نواخت‌-و-طولانی-باشد
۲۴ بهمن ۱۴۰۱ توسط جشنواره پژواک

مدیر تولید صدای فارس: مستند رادیویی باید عاری از گفتگوهای يک‌نواخت‌ و طولانی باشد