خبرها و رویدادها

معدن‌کن:-جشنواره‌ها-محلی-برای-تعامل-بیشتر-با-برنامه-سازان-دیگر-شبکه‌ها،-گروه‌های-برنامه‌ساز،-پیشکسوتان-و-استادان-رادیو-است
۲۵ بهمن ۱۴۰۱ توسط جشنواره پژواک

معدن‌کن: جشنواره‌ها محلی برای تعامل بیشتر با برنامه سازان دیگر شبکه‌ها، گروه‌های برنامه‌ساز، پیشکسوتان و استادان رادیو است

اسدی:-تمامی-گونه‌های-مستند-رادیویی-در-دومین-جشنواره-پژواک-مورد-توجه-قرار-گرفته-است
۲۵ بهمن ۱۴۰۱ توسط جشنواره پژواک

اسدی: تمامی گونه‌های مستند رادیویی در دومین جشنواره پژواک مورد توجه قرار گرفته است

خاکپور:-جشنواره‌هایی-موثر-بوده‌‌-و-هستند-که-دبیرخانه-دائمی-داشتند-
۲۵ بهمن ۱۴۰۱ توسط جشنواره پژواک

خاکپور: جشنواره‌هایی موثر بوده‌‌ و هستند که دبیرخانه دائمی داشتند