خبرها و رویدادها

جبلی:-نخستین-دوره-جشنواره-پژواک-خیلی-امیدوار-کننده-بود/-آغوش-باز-رادیو-برای-مستندسازان-جوان
۲۶ بهمن ۱۴۰۱ توسط جشنواره پژواک

جبلی: نخستین دوره جشنواره پژواک خیلی امیدوار کننده بود/ آغوش باز رادیو برای مستندسازان جوان

شاه‌آبادی:-آثار-کلیشه-و-شعاری-مخاطب-را-جذب-نمی‌کند/-غفلت-از-مستندهای-رادیویی
۲۶ بهمن ۱۴۰۱ توسط جشنواره پژواک

شاه‌آبادی: آثار کلیشه و شعاری مخاطب را جذب نمی‌کند/ غفلت از مستندهای رادیویی

38-داور-از-شبکه‌های-مختلف-رادیویی-کار-داوری-را-شروع-کرده‌اند
۲۶ بهمن ۱۴۰۱ توسط جشنواره پژواک

38 داور از شبکه‌های مختلف رادیویی کار داوری را شروع کرده‌اند