معرفی برگزیدگان جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک

معرفی برگزیدگان جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک

برگزیدگان جشنواره دوم

بهرام نوری

بهرام نوری

برگزیده بخش انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، استقلال و همبستگی ملی

زهره سربازی

زهره سربازی

برگزیده بخش جهاد تبیین و هدایت فرهنگی

مژگان فرزین

مژگان فرزین

برگزیده بخش جمعیت، فرزندآوری و تقویت نهاد خانواده

هدی فلاح

هدی فلاح

برگزیده بخش جمعیت، فرزندآوری و تقویت نهاد خانواده

سهیلا رهگشای

سهیلا رهگشای

برگزیده بخش محیط زیست

معصومه کیانی فیض‌آبادی

معصومه کیانی فیض‌آبادی

برگزیده بخش شعار سال: تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین

امید باشت‌باوی

امید باشت‌باوی

برگزیده بخش شعار سال: تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین

سیدمحمدمهدی رکنی‌حسینی

سیدمحمدمهدی رکنی‌حسینی

برگزیده بخش پاسداشت زبان فارسی

ناهید سعادتی

ناهید سعادتی

برگزیده بخش مستند داستانی

مریم تقی‌زاده هدش

مریم تقی‌زاده هدش

برگزیده بخش مستند بازسازی

مهدیه پهلوانی

مهدیه پهلوانی

برگزیده بخش مستند محض

سامان حافظی

سامان حافظی

برگزیده بخش مستند محض