خبرها و رویدادها

روایت-دغدغه-های-مادرانه-در-مستند-رادیویی
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط جشنواره پژواک

روایت دغدغه های مادرانه در مستند رادیویی

همراه-با-تجربه-جدید-مستندسازی
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط جشنواره پژواک

همراه با تجربه جدید مستندسازی

-زندگی-یک-غسال-سوژه-مستند-رادیویی-شد
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط جشنواره پژواک

زندگی یک غسال سوژه مستند رادیویی شد