خبرها و رویدادها

ورود-مستندسازان-تازه-نفس-به-جشنواره-پژواک
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط جشنواره پژواک

ورود مستندسازان تازه نفس به جشنواره پژواک

روایت-عملیات-غرورآفرین-وعده-صادق-در-مستند-رادیویی
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط جشنواره پژواک

روایت عملیات غرورآفرین وعده صادق در مستند رادیویی

پژواک؛-فرصت-مناسب-برای-سوژه-های-تازه
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط جشنواره پژواک

پژواک؛ فرصت مناسب برای سوژه های تازه