خبرها و رویدادها

خلاقیت-و-بداهه-گویی-هنرمند-در-رادیو-سهم-ویژه-ای-دارد
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط جشنواره پژواک

خلاقیت و بداهه گویی هنرمند در رادیو سهم ویژه ای دارد

روایتی-از--مستند-
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط جشنواره پژواک

روایتی از مستند

نگاه-خلاقانه-در-ساخت-مستند-رادیویی-تاثیرگذار-است
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط جشنواره پژواک

نگاه خلاقانه در ساخت مستند رادیویی تاثیرگذار است