خبرها و رویدادها

عذرا-وکیلی:-مستندسازان-رادیویی-باید-به-دنبال-صداهای-شناخته-شده-باشند
۱۶ اسفند ۱۴۰۱ توسط جشنواره پژواک

عذرا وکیلی: مستندسازان رادیویی باید به دنبال صداهای شناخته شده باشند

-غلامعلی-امیرنوری:-برگزاری-جشنواره-باعث-ایجاد-رقابت-بین-برنامه‌سازان-می‌شود
۱۶ اسفند ۱۴۰۱ توسط جشنواره پژواک

غلامعلی امیرنوری: برگزاری جشنواره باعث ایجاد رقابت بین برنامه‌سازان می‌شود

محمدرضا-خاکپور-:-مستندساز-باید-در-جامعه-پیشگام-باشد
۱۴ اسفند ۱۴۰۱ توسط جشنواره پژواک

محمدرضا خاکپور : مستندساز باید در جامعه پیشگام باشد