خبرها و رویدادها

سعید-معدن‌کن:-پژوهش-محور-بودن،-جذاب-بودن-مستند-و-بدیع-بودن-سوژه-از-جمله-ملاک-های-داوری-است.
۲۰ اسفند ۱۴۰۱ توسط جشنواره پژواک

سعید معدن‌کن: پژوهش محور بودن، جذاب بودن مستند و بدیع بودن سوژه از جمله ملاک های داوری است.

معاون-صدای-قزوین:-از-تقویت-برنامه‌سازی-مستند-و-شناسایی-توانمندی‌های-استان‌ها-باید-به-خوبی-بهره-برد
۱۷ اسفند ۱۴۰۱ توسط جشنواره پژواک

معاون صدای قزوین: از تقویت برنامه‌سازی مستند و شناسایی توانمندی‌های استان‌ها باید به خوبی بهره برد

محمد-بغدادی:-تهیه‌کنندگان-مستند-از-تهیه‌کنندگان-عادی-جدا-و-حق‌الزحمه-خاص-برای-آنها-دیده-شود
۱۶ اسفند ۱۴۰۱ توسط جشنواره پژواک

محمد بغدادی: تهیه‌کنندگان مستند از تهیه‌کنندگان عادی جدا و حق‌الزحمه خاص برای آنها دیده شود