خبرها و رویدادها

مهتاب-رستمی:-کیفیت-آثار-به-نسبت-سال-گذشته-بسیار-متفاوت-است
۲۲ اسفند ۱۴۰۱ توسط جشنواره پژواک

مهتاب رستمی: کیفیت آثار به نسبت سال گذشته بسیار متفاوت است

مهدی-ساعی:-مستند،-پرده‌برداری-از-واقعیت-به-صورت-هنرمندانه-است
۲۱ اسفند ۱۴۰۱ توسط جشنواره پژواک

مهدی ساعی: مستند، پرده‌برداری از واقعیت به صورت هنرمندانه است

رضا-کوچک‌‌زاده:-نقش-مردم-در-مستندسازی-رادیویی-باید-تقویت-شود
۲۰ اسفند ۱۴۰۱ توسط جشنواره پژواک

رضا کوچک‌‌زاده: نقش مردم در مستندسازی رادیویی باید تقویت شود