خبرها و رویدادها

روایت-دانشجویان-از-عملیات-وعده-صادق-در-مستند-رادیویی-
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط جشنواره پژواک

روایت دانشجویان از عملیات وعده صادق در مستند رادیویی "آوانگارد"

فرزاد-حسنی-مجری-آیین-اختتامیه-جشنواره-پژواک-شد
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط جشنواره پژواک

فرزاد حسنی مجری آیین اختتامیه جشنواره پژواک شد

-اثرگذاری-مستند-رادیویی-روی-مخاطبان-زیاد-است
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط جشنواره پژواک

اثرگذاری مستند رادیویی روی مخاطبان زیاد است