خبرها و رویدادها

ارسال-بیش-از-یک-هزار-اثر-به-جشنواره-پژواک
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط جشنواره پژواک

ارسال بیش از یک هزار اثر به جشنواره پژواک

تندیس-های-طلایی-در-دستان-برگزیدگان-بخش-واکنش-سریع
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط جشنواره پژواک

تندیس های طلایی در دستان برگزیدگان بخش واکنش سریع

کتاب-مستند-رادیویی-
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط جشنواره پژواک

کتاب مستند رادیویی "به زبان آدمیزاد" رونمایی شد