خبرها و رویدادها

اعلام-برگزیدگان-بخش-دستاورد-فناوری
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط جشنواره پژواک

اعلام برگزیدگان بخش دستاورد فناوری

اعلام-برگزیدگان-بخش-ویژه-جشنواره-پژواک
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط جشنواره پژواک

اعلام برگزیدگان بخش ویژه جشنواره پژواک

جوایز-جشنواره-پژواک-در-دستان-مردم
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط جشنواره پژواک

جوایز جشنواره پژواک در دستان مردم