خبرها و رویدادها

سوژه-و-روایت-داستانی-در-تولید-مستند-رادیویی-نقش-بسزایی-دارد
۲۷ فروردین ۱۴۰۳ توسط جشنواره پژواک

سوژه و روایت داستانی در تولید مستند رادیویی نقش بسزایی دارد

نامزدهای-بخش-های-اصلی،-ویژه-و-مردمی-در-اردیبهشت-اعلام-می-شود
۲۷ فروردین ۱۴۰۳ توسط جشنواره پژواک

نامزدهای بخش های اصلی، ویژه و مردمی در اردیبهشت اعلام می شود

نامزدهای-بخش-مستمر-جشنواره-پژواک-معرفی-شدند
۲۵ فروردین ۱۴۰۳ توسط جشنواره پژواک

نامزدهای بخش مستمر جشنواره پژواک معرفی شدند