معرفی برگزیدگان جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک

معرفی برگزیدگان جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک

برگزیدگان جشنواره اول

احسان زارع

احسان زارع

بخش اصلی-مستند محض

مجتبی حسنی

مجتبی حسنی

جایزه برترین اثر جشنواره

الهه الهی

الهه الهی

بخش اصلی-مستند بازسازی

اسکندر رحیمی

اسکندر رحیمی

بخش اصلی-مستند داستانی

مهران مجیدپناه

مهران مجیدپناه

بخش موضوعی-دفاع مقدس

جلال قربانی

جلال قربانی

بخش موضوعی-گردشگری

انسیه شمس اللهی

انسیه شمس اللهی

بخش موضوعی-زبان فارسی

رضا  سلیمانی

رضا سلیمانی

بخش موضوعی-محیط زیست

مجتبی حسنی

مجتبی حسنی

جایزه بهترین اثر از نگاه مردمی

حسین خلیل‌نژاد

حسین خلیل‌نژاد

جایزه ویژه هئیت داوران