خبرها و رویدادها

مدیر-تولید-صدای-خراسان-رضوی:-جشنواره-پژواک-انگیزه-برنامه‌سازان-را-در-ساخت-مستند-افزایش-می‌دهد
۱۵ بهمن ۱۴۰۱ توسط جشنواره پژواک

مدیر تولید صدای خراسان رضوی: جشنواره پژواک انگیزه برنامه‌سازان را در ساخت مستند افزایش می‌دهد

بخشی‌زاده:-8-نفر-از-برگزیدگان-اولین-جشنواره-پژواک،-استخدام-رسمی-سازمان-صداوسیما-شدند
۱۳ بهمن ۱۴۰۱ توسط جشنواره پژواک

بخشی‌زاده: 8 نفر از برگزیدگان اولین جشنواره پژواک، استخدام رسمی سازمان صداوسیما شدند

غلامحسین-طالبی:-جشنواره-پژواک-موتور-محرکه-انگیزه-در-مستندسازان-رادیو-خواهد-بود
۱۳ بهمن ۱۴۰۱ توسط جشنواره پژواک

غلامحسین طالبی: جشنواره پژواک موتور محرکه انگیزه در مستندسازان رادیو خواهد بود