خبرها و رویدادها

سرپرست-مرکز-صدای-لرستان:-جشنواره‌ها-باید-بهانه‌ای-برای-ایجاد-جو-رقابتی-در-بین-همکاران-باشد-تا-منجر-به-تولید-فاخر-شود
۱۷ بهمن ۱۴۰۱ توسط جشنواره پژواک

سرپرست مرکز صدای لرستان: جشنواره‌ها باید بهانه‌ای برای ایجاد جو رقابتی در بین همکاران باشد تا منجر به تولید فاخر شود

اسدی:-در-ساخت-مستند-رادیویی-بهره‌مندی-از-نبوغ،-خلاقیت-و-ابداع-می‌تواند-یک-اثر-را-متمایز-کند
۱۶ بهمن ۱۴۰۱ توسط جشنواره پژواک

اسدی: در ساخت مستند رادیویی بهره‌مندی از نبوغ، خلاقیت و ابداع می‌تواند یک اثر را متمایز کند

مجید-آئینه:-مستندسازی-نیازمند-استفاده-از-دستگاه‌ها،-امکانات-و-تجهیزات-حرفه‌ای-است
۱۶ بهمن ۱۴۰۱ توسط جشنواره پژواک

مجید آئینه: مستندسازی نیازمند استفاده از دستگاه‌ها، امکانات و تجهیزات حرفه‌ای است