ارکان پژوهش و کاربرد آن در ساخت مستند رادیویی (جلسه دوم)

ارکان پژوهش و کاربرد آن در ساخت مستند رادیویی (جلسه دوم)

ارکان پژوهش و کاربرد آن در ساخت مستند رادیویی (جلسه دوم)

محل برگزاری : سالن آمقی تئاتر ساختمان شهدای رادیو سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
فایل ها در حال آماده سازی میباشند و به زودی در این بخش قرار خواهند گرفت