پنل شیوه داوری آثار مستند

پنل شیوه داوری آثار مستند پنل شیوه داوری آثار مستند

پنل شیوه داوری آثار مستند

محل برگزاری : سالن آمقی تئاتر ساختمان شهدای رادیو سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

فایل ها :

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم