تکنیک‌های کاربردی صدابرداری محیط در تولید مستند

تکنیک‌های کاربردی صدابرداری محیط در تولید مستند

تکنیک‌های کاربردی صدابرداری محیط در تولید مستند

محل برگزاری : سالن آمقی تئاتر ساختمان شهدای رادیو سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

فایل ها :

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم