پنل نقد و بررسی آثار مستند (جلسه چهارم)

پنل نقد و بررسی آثار مستند (جلسه چهارم) پنل نقد و بررسی آثار مستند (جلسه چهارم)

پنل نقد و بررسی آثار مستند (جلسه چهارم)

محل برگزاری : سالن آمقی تئاتر ساختمان شهدای رادیو سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

فایل ها :

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم