پنل نقد و بررسی آثار مستند (جلسه دوم)

پنل نقد و بررسی آثار مستند (جلسه دوم) پنل نقد و بررسی آثار مستند (جلسه دوم)

پنل نقد و بررسی آثار مستند (جلسه دوم)

محل برگزاری : سالن آمقی تئاتر ساختمان شهدای رادیو سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

فایل ها :

جلسه اول

جلسه دوم2

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم