گونه‌شناسی مستند رادیویی (جلسه پنجم)

گونه‌شناسی مستند رادیویی (جلسه پنجم)

گونه‌شناسی مستند رادیویی (جلسه پنجم)

محل برگزاری : سالن آمقی تئاتر ساختمان شهدای رادیو سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

بیان تعاریف جدید گونه‌های تولید مستند رادیویی، بررسی روش‌های شناخت گونه‌های مختلف مستند رادیویی و وجه تمایز آنها با سایر ساختارهای برنامه‌سازی رادیویی، بررسی نمونه‌های عملی از برنامه‌ها برای بررسی گونه‌های ساخت مستند رادیویی

فایل ها :

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم