خبرها و رویدادها

افتخاری:-آثار-راه‌یافته-در-بخش-مردمی-اردیبهشت-معرفی-می‌شوند
۶ فروردین ۱۴۰۲ توسط جشنواره پژواک

افتخاری: آثار راه‌یافته در بخش مردمی اردیبهشت معرفی می‌شوند

نقاش:-مخاطبان-در-بخش-مردمی-همراهی-خوبی-را-با-رسانه-رادیو-داشته‌‎اند
۲۷ اسفند ۱۴۰۱ توسط جشنواره پژواک

نقاش: مخاطبان در بخش مردمی همراهی خوبی را با رسانه رادیو داشته‌‎اند

بخشی‌زاده:-سطح-کیفی-آثار-جشنواره-پژواک-بیش-از-حد-انتظار-بود
۲۴ اسفند ۱۴۰۱ توسط جشنواره پژواک

بخشی‌زاده: سطح کیفی آثار جشنواره پژواک بیش از حد انتظار بود