خبرها و رویدادها

پیمان-طالبی-مجری-افتتاحیه-جشنواره-پژواک-شد
۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط جشنواره پژواک

پیمان طالبی مجری افتتاحیه جشنواره پژواک شد

ارائه-الگوی-صحیح-از-مستندهای-موفق-رادیویی
۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط جشنواره پژواک

ارائه الگوی صحیح از مستندهای موفق رادیویی

پژواک-و-نخبگان-دانش-رسانه-ای
۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط جشنواره پژواک

پژواک و نخبگان دانش رسانه ای