رضوی: بین‌المللی شدن جشنواره موجب ارتقای کیفی برنامه‌ها می‌شود

رضوی: بین‌المللی شدن جشنواره موجب ارتقای کیفی برنامه‌ها می‌شود

رضوی: بین‌المللی شدن جشنواره موجب ارتقای کیفی برنامه‌ها می‌شود

دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک با هدف شناسایی و معرفی استعدادهای حوزه مستند، اردیبهشت 1402 برگزار می‌شود.

 

بهروز رضوی» صداپیشه، بازیگر و مجری رادیو و تلویزیون که در نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک هم حضور داشت، مستندسازی رادیویی را مبنی بر حقیقت‌گویی و راستی آزمایی می‌داند و معتقد است برای کشف استعدادهای برنامه‌سازی در حوزه مستند رادیویی تزریق جوایز ارزنده بسیار تاثیرگذار است و زمانی جشنواره‌های رادیویی بر ارتقاء سطح برنامه‌سازی تاثیرگذار خواهند بود که جوایز جشنواره‌ها ارزنده باشد.

 

رادیو سبب جلب اعتماد عمومی می‌شود

 

وی با بیان اینکه نقش رادیو در تقویت اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی بسیار موثر است، گفت: رادیو زمانی نقش خود را به خوبی و با حقیقت انجام دهد، سبب جلب اعتماد عمومی می‌شود.

 

این گوینده خوش صدای رادیو با اشاره به راهکارهایی برای تقویت جریان مستندسازی در رادیو افزود: مستند سازی در رادیو اگر با حقیقت‌گویی و راستی آزمایی تدارک شود، راه خود را خواهد یافت.

 

وی همچنین گفت: نیت خیر داشتن در برگزاری جشنواره‌ها می‌تواند در روند رو به رشد جشنواره‌های رادیویی تاثیرگذار باشد و حتی اگر مدیران و برنامه‌سازان با همدیگر سازش داشته باشند، می‌توانند بر هم‌افزایی جشنواره تاثیر بگذارند.

 

عوائدی کم، دلیل کم توجهی به مستند رادیویی است

 

رضوی درآمد پایین و هزینه بالا برای ساخت را دلیل کم‌توجهی به مستند رادیویی دانست و گفت: با توجه به اینکه تولید مستند کار سخت و پرهزینه‌ای است، عوائدی ندارد. برای ترویج مستندسازی رادیویی می‌توان سیاست‌های تشویقی را پیش گرفت.

 

در یک مستند رادیویی باید مشکلات و معیشت مردم را در نظر گرفت

 

وی تاکید کرد: در یک مستند رادیویی باید مشکلات و معیشت مردم را در هم نظر گرفت و هر چه گفته می شود مستند باشد.

 

بین‌المللی شدن جشنواره موجب ارتقای کیفی برنامه‌ها می‌شود

 

بهروز رضوی در پایان بین‌المللی شدن جشنواره و حضور مستندسازان خارجی در این جشنواره را در بالابردن کیفیت و ارتقای برنامه‌های برنامه‌سازان داخلی بدون تاثیر ندانست و گفت: بین‌المللی شدن جشنواره‌ها موجب ارتقای کیفی برنامه‌ها می‌شود.

 

پایان پیام/