مستند رادیویی سهل و ممتنع است

مستند رادیویی سهل و ممتنع است

مستند رادیویی سهل و ممتنع است

علیرضا مقصودی، مدیر شبکه رادیو جوان در رابطه با جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک گفت: رادیو تا قبل از سال گذشته، نوع جشنواره‌های که برگزار می‌کرد جشنواره‌های بین المللی با قالب‌های مختلف بود. یعنی قالب‌های ترکیبی، گفتگو محور و مستند داشته ایم. قالب مستند، یک قالب واقعی‌است و بیان واقعیت هاست، به نوعی تاریخ واقعی نیز حساب می‌شود و متأسفانه کمی در سنوات گذشته مغفول واقع شده بود.
مدیر شبکه رادیویی جوان اضافه کرد: از این جهت معاونت صدا روی این قالب برنامه سازی که انواع مختلفی دارد، یک سرمایه گذاری مشخصی کرده است. به همین جهت تصمیم معاونت صدا بر این بوده که جشنواره بین المللی خودش را به سمت مستند ببرد.
مقصودی درباره ساخت مستند رادیویی توضیح داد: مستند‌هایی در معاونت صدا، شبکه‌های سراسری و نیز مستند‌هایی در صدای استان‌ها تولید و همچنین مستند‌هایی که توسط مردم ساخته می‌شود. یک فرد علاقمند می‌تواند با استفاده از یک گوشی یا ضبط صوت، یک موضوع یا شخصی را انتخاب و بر روی آن سرمایه گذاری کند.
وی اضافه کرد: از یک جهت این جنس رادیویی سهل و ممتنع است که دیگر ابزار‌های تصویر و گروه‌های برنامه سازی را نمی‌خواهد و از جهت دیگر سخت است، لذا باید با صدا، افکت، با سکوت و با یک گفتگو کار را پیش ببرد و حتی یک جا‌هایی گفتگو هم ندارد، بلکه شامل یک روایت خاص است و این کار را سخت می‌کند. همچنین افرادی می‌توانند به این حوزه ورود کنند که علاقه و سلیقه خوبی داشته باشند.
علیرضا مقصودی خاطرنشان کرد: در بخش مردمی، بعضی از آثار‌های ارسالی از ابتدا حذف می‌شود، لذا مواردی که مرتبط به ساخت مستند می‌شود رعایت نکردند و از کیفیت خوبی برخوردار نبوده است. مابقی آثار‌ها نیز از کیفیت بالایی برخوردار هستند و در روز دوشنبه اثر برتر مردمی نیز معرفی خواهد شد.
مدیر شبکه رادیویی جوان در رابطه با بخش آراء مردمی یادآور شد: آثار ارسالی که به صورت ویژه انتخاب شده اند، در نظرسنجی مردمی قرار گرفته است و مردم می‌توانند در این بخش به آثار‌ها رأی خود را ثبت کنند.
مدیر شبکه رادیو جوان در ادامه درباره رسانه رادیو گفت: رادیو یک رسانه گرم، یک خانواده و یک محیطی بدون تکلف است. همین طور که تئاتر مادر سینماست و به نوعی افرادی از فضای تئاتر وارد حوزه سینما می‌شوند، رادیو نیز مادر رسانه‌های صوتی و تصویری است. کسانی که در رادیو فعالیت کردند، قطعا درخششان در حوزه سیما و یا سایر مدیوم‌ها که فعالیت می‌کنند، بیشتر است.
مدیر شبکه رادیویی جوان در رابطه با علاقه خود نسبت به رادیو عنوان کرد: من رادیو را دوست دارم نه به این علت که مدیر شبکه رادیو جوان هستم، بلکه از این جهت که رادیو را یک خانواده گرم، نزدیک و با صفا می‌بینم.
وی همچنین در رابطه با فرهنگ ایرانی اسلامی تصریح کرد: بخشندگی و ارتباط‌های از این جنس، در خانواده‌های ایرانی و دوستانی که در دوران مدرسه تا دوران دانشگاه و تا دوران کاری با آن‌ها ارتباط می‌گیرند، موج می‌زند.
مدیر شبکه رادیویی جوان در پایان افزود: فرهنگ ایرانی اسلامی با بخشندگی، ایثار و از خود گذشتگی تعریف می‌شود. شاید اگر در یک جا‌هایی این مبحث را یک حلقه مفقوده می‌بینیم، بخاطر این است که خیلی از این فرهنگ فاصله گرفته ایم.
انتهای پیام