«پژواک»‌ رادیو چگونه به «خانواده» می‎رسد؟/ چراغ مستند روی یک سوژه

 «پژواک»‌ رادیو چگونه به «خانواده» می‎رسد؟/ چراغ مستند روی یک سوژه

«پژواک»‌ رادیو چگونه به «خانواده» می‎رسد؟/ چراغ مستند روی یک سوژه

علی بخشی زاده افزود: درحوزه جوانی جمعیت و تحکیم بنیاد خانواده برنامه های زیادی در رسانه ملی تولید و پخش می شود که شاید بیشترین حجم آنها برنامه های مجله ای و یا گفتگومحور باشند که از اقناع سازی کمتری برخوردارند، اما مستند از آنجا که بر پایه پژوهش استوار و همراه با استدلال است قدرت بالایی در قاتع کردن مخاطب دارد .معاون صدا خاطرنشان کرد: از همین رو در در دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک، بخشی با موضوع «جمعیت، فرزندآوری و تقویت نهاد خانواده» طراحی شده است که در آن مستندسازان با نگاهی دقیق و موشکافانه به این موضوع پرداخته اند. علی بخشی زاده گفت: پرداختن به مقوله جمعیت و فرزندآوری در رسانه با توجه به شرایط فعلی چامعه بسیار دشوار است و برنامه ساز می بایست با مهارت خاصی در این مورد برنامه سازی کند تا بتواند مخاطبش را اقناع سازد و راهکاری که دومین جشنواره ملی مستند رادیویی در اين خصوص ارایه داد این بود که برنامه ساز از طریق ارایه مستندات مستدل و با شواهد منطقی درباره این موضوع مهم صحبت کند.معاون صدا افزود: مستندهایی که در این بخش تولید شد، خوشبختانه، پنجره ای جدید به سوی برنامه سازی در این حوزه گشود. مستندسازان با چراغ پژوهش به سراغ نقاط تاریک این موضوع رفتند و آن را روشن ساختند و با استدلال و برهانی که در دست داشتند این مقوله را برای مخاطب مو شکافی کرده و عمق این موضوع را برای او بازگو کردند .
علی بخشی زاده افزود. برنامه سازان در این بخش، با شاهد آوردن زندگی های بی آلایش و بدون تبرج و عادی خانواده های ایرانی، با مخاطب خود همگن و یکدل شدند تا مخاطبان آنها را بیشتر باور کنند و شیرینی زندگی خانواده ایرانی را مجسم کنند و آن را در جریان یک داستان واقعی بشوند. . معاون صدای رسانه ملی گفت: می توانیم بگوییم که امسال در دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک پنجره ای نو به سوی موضوع خانواده، فرزندآوری و جمعیت گشودیم و امیدواریم که این پنجره بتواند نمایانگر عمق هویت ملی ما باشد.