رادیو باید بیشتر دیده شود

رادیو باید بیشتر دیده شود

رادیو باید بیشتر دیده شود

به گزارش ستاد اطلاع رسانی جشنواره پژواک: محمدرضا خاکپور، از رادیو ورزش و داور بخش شعار سال دومین جشنواره رادیویی پژواک با بیان اینکه رادیو باید بیشتر دیده شود، به ارتقاء جایگاه رادیو به واسطه جشنواره های رادیویی اشاره کرد و گفت: رادیو باید بیشتر دیده شود و جشنواره های رادیویی این کار را به خوبی انجام می دهند . جشنواره ها محل جلوه گری تولیدات کیفی خواهد بود و هرچه تولیدات کیفی تر شوند، مخاطب بیشتر به رادیو اقبال خواهد داشت. علاوه بر آن بخش های مردمی جشنواره ها حضور مخاطبان را در رسانه تسهیل خواهد ساخت و مشارکت آنان را افزایش خواهد داد، لذا در هر جشنواره ارتباط مخاطبان با رادیو افزایش خواهد یافت. وی در ادامه با اشاره به راهکارهایی برای تقویت جریان مستندسازی در رادیو خاطرنشان کرد: تقویت جریان مستند سازی دارای مولفه های مختلف است؛ تشویق برنامه ساز یک مولفه آن است. حق الزحمه مناسب تولید بخش دیگر این جریان است. بازنگری در موظفی برنامه سازان مستند از الزامات دیگر خواهد بود که می تواند موجب تقویت جریان مستندسازی شود. خاکپور با پاسخ به این پرسش که چرا در رسانه رادیو به ساختار مستند کمتر توجه شده است؟ افزود: گوناگونی ساختار برنامه سازی در رادیو پدیده ای جدیدالولاده است، از ترجمه متون مرتبط با ساختارهای نوین رادیویی بیش از یکی دو دهه نمی گذر،د مطمئن هستم در آینده این جریان قوام خواهد یافت.
توسعه و تنوع ساختارهای رادیویی فاخر، جز با حمایت حاصل نمی شودداور بخش شعار سال دومین جشنواره رادیویی پژواک تاکید کرد: باید در تقویت جریان مستند سازی در رسانه نگاه چند بعدی داشت؛ توسعه و تنوع ساختارهای رادیویی فاخر، جز با حمایت حاصل نمی شود . نمی شود بخشی از مدیران رسانه اهمیت ساختارهای فاخر رادیویی را درک کنند و در مقابل بخشی دیگر تصور درستی از آن نداشته باشند . توجه به مستند باید همگون و در تمام ساختارهای سازمانی جاری باشد .وی در پایان تاکید کرد: اگر یک مستند رادیویی بتواند در کشف یک حقیقت تلاش کند می تواند انتظار مخاطب را برآورده سازد . شناخت حقیقت جز با تحقیق و پژوهش میسر نخواهد بود. اگر یک برنامه ساز، حقیقت را در یک ظرف هنرمندانه ارائه دهد می تواند مخاطب را با خود همراه کند.مخاطبان می توانند رادیو جشنواره را روی موج اف.ام ردیف 95,5 مگاهرتز بشنوند. مستند های برگزیده جشنواره پژواک، مستندهای قابل اعتنا و مستندهایی که نمره بالایی را در جشنواره کسب کرده اند از رادیو جشنواره پخش خواهد شد. جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک دومین دوره خودش را با شعار«صدای واقعیت، پژواک حقیقت» 18 اردیبهشت برگزار می‌کند و هدف از برگزاری این جشنواره، احیای ساختار و ارتقای جایگاه مستند در برنامه‌های رادیویی و آموزش و بازآموزی مهارت‌های مستندسازی رادیویی است.انتهای پیام./