دورۀ سوم جشنواره بدون آسیب‌شناسی دورۀ دوم برنامه‌ریزی نشود

دورۀ سوم جشنواره بدون آسیب‌شناسی دورۀ دوم برنامه‌ریزی نشود

دورۀ سوم جشنواره بدون آسیب‌شناسی دورۀ دوم برنامه‌ریزی نشود

به گزارش ستاد اطلاع رسانی دومین جشنواره رادیویی پژواک؛ کاظم داداشی، از رادیو ایران و داور دومین جشنواره مستند رادیویی پژواک در بخش شعار سال با بیان پیشنهاداتی به برگزار کنندگان این دوره از جشنواره و شرکت کننده ها گفت: پیشنهادم به برگزارکنندگان اینکه توصیه می‌کنم دورۀ سوم این جشنواره را بدون آسیب‌شناسی دورۀ دوم برنامه‌ریزی نکنند. آنچنان که معتقدم اگر دورۀ اول جشنواره با صبر و حوصله و به درستی و عالمانه آسیب‌شناسی می‌شد، برخی نقص‌ها در فراخوان جشنورۀ دوم به وجود نمی‌آمد. همچنین؛ پیشنهادم به شرکت‌کننده‌ها این است که مستند بسازند، از آن لذت ببرند و شنوندگان رادیو را هم در این لذت شریک کنند.وی با تاکید بر اینکه یک داور، تحت هر شرایطی باید جانب انصاف و عدالت را رعایت کند. افزود: رعایت انصاف و عدالت در این گونه جشنواره‌ها به این مفهوم است که داور حتی زمانی که نام صاحب اثر و نام شبکه را می‌داند، فارغ از هر گونه حُب و بغض و جانبداری، دریافت خود را از تمامیت اثر، مبنای سنجش و امتیازدهی قرار دهد. داور جشنواره مستند رادیویی معتقد است: برگزاری جشنواره‌ها تا زمانی که صرفاً برای جشنواره‌ها باشد، هیچ خیر و برکتی برای رادیو به همراه ندارد؛ به این مفهوم که وقتی تمامی هَم و غمّ یک برنامه‌ساز بر این مبنا باشد که در آستانۀ یک جشنواره - خواه جشنوارۀ مستند یا هر جشنوارۀ ملی و بین‌المللی دیگر- چه به صورت خودجوش یا با پیگیری مسئولین امر در شبکه، اقدام به تولید اثر کند و در طول سال مشغول برنامه‌سازی سطحی، معمولی و سریالی باشد، یعنی یک جای کار که نه، صد جای کار می‌لنگد. در چنین وضعیتی، برگزاری جشنواره می‌شود حکایت همان آفتابه و لگن و شام و ناهار.به گفته داور دومین جشنواره های رادیویی پژواک که چگونه می توان جایگاه رادیو را در سطوح مختلف کشور ارتقا داد، افزود: اگر بپذیریم که حیات رادیو قائم به حضور مخاطبان است و به تعبیری اگر مخاطب نباشد، گویی وجود رادیو با نبودنش یکی است، و از سویی در روزگاری که تمایل مخاطبان به مشارکت در تولید محتوا هم بیشتر شده است و هم سبک و سیاق نوینی به خود گرفته است؛ شاید یکی از بهترین راه‌های ارتقاء جایگاه ملی و میهنی رادیو در بستر جشنواره‌ها، جذب هر چه بیشتر و متنوع‌تر مشارکت مردم در نقاط مختلف کشور باشد. این مهم می‌تواند دربرگیرندۀ همۀ مفاهیم و الزامات برنامه‌سازی از ابتدا تا انتها باشد؛ یعنی استعدادیابی، آموزش، پرورش، آزمایش تا ... تولید محتوای قابل پخش از رسانه. اختتامیه دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک با هدف شناسایی و معرفی استعدادهای حوزه مستند، ۱۸ اردیبهشت ماه در سالن همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار می‌شود.