قصری زاده: عدم سرمایه‌گذاری باعث شده کمتر به ساختار مستند در رادیو توجه شود

قصری زاده: عدم سرمایه‌گذاری باعث شده کمتر به ساختار مستند در رادیو توجه شود

قصری زاده: عدم سرمایه‌گذاری باعث شده کمتر به ساختار مستند در رادیو توجه شود

دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک با هدف شناسایی و معرفی استعدادهای حوزه مستند، اردیبهشت 1402 برگزار می‌شود.

 

در همین زمینه،‌ «منصور قصری‌زاده» مدیر شبکه رادیویی قرآن درباره تاثیر برگزاری جشنواره‌های رادیویی بر ارتقاء سطح برنامه‌سازی گفت: برگزاری جشنواره‌ها طبیعتا بسیار مؤثر است زیرا موجب رقابت برنامه‌سازان ‌شده و همین رقابت باعث ارتقای سطح برنامه‌سازی می‌شود.

 

 

ضرورت دارد برای استمرار جشنواره‌های رادیویی فکر جدی شود

 

وی در پاسخ به این سوال که روند رو به رشد جشنواره‌های رادیویی را چگونه ارزیابی می‌کنید گفت: متأسفانه جشنواره در سازمان صداوسیما و رادیو طی سال‌های اخیر استمرار نداشته و موجب کم شدن انگیزه در برنامه‌سازان شده لذا ضرورت دارد برای استمرار جشنواره‌های رادیویی چه سالانه و حتی دو سال یک بار فکر جدی نمود.

 

مدیر شبکه رادیوی قرآن درباره تاثیر برگزاری جشنواره‌ها بر افزایش همگرایی میان مدیران، برنامه‌سازان و مخاطبان نیز گفت: برگزاری جشنواره موجب رشد و ارتقاء سطح برنامه‌سازی می‌شود و همچنین ارتباط صمیمی میان مدیران و عوامل را افزایش می دهد و مخاطبان نیز از برکات آن بهره مند می شوند.

 

بین‌المللی شدن، به رشد جشنواه کمک خواهد کرد

 

قصری‌زاده، بین‌المللی شدن جشنواره و حضور مستندسازان رادیویی خارجی در جشنواره را در کیفیت و ارتقای برنامه‌های برنامه‌سازان داخلی بسیار موثر دانست و گفت: بین المللی شدن جشنواره طبیعتاً به رشد جشنواره کمک خواهد کرد. لازم است برنامه‌سازان داخلی بدانند در رادیوهای دنیا چه می‌گذرد و از چه استانداردهایی بهره می‌برند. مستندسازان داخلی می‌توانند با الگوبرداری از رادیوهای موفق دنیا سطح برنامه‌سازی خود را ارتقاء بخشند.

 

برگزاری مستمر جشنواره کمکی به کشف استعدادهاست

 

وی برگزاری مستمر جشنواره را کمکی به کشف استعدادها دانست و گفت: پیشنهاد می‌شود کمیته‌ای مأمور شود و برنامه‌های رادیوهای خارجی را رصد نماید و استانداردهای مستندسازی را استخراج نماید. همچنین می‌توان چند نفر از برنامه‌سازان حرفه‌ای را از سایر کشورها دعوت کرد تا کارگاه‌های رادیویی تشکیل دهند و تجربیات خود را منتقل سازند. ضمن‌اینکه استفاده از ظرفیت برون مرزی سازمان صداوسیما نیز می‌تواند به این مهم کمک کند.

 

رادیو می‌تواند اعتماد عمومی جامعه را افزایش دهد

 

مدیر شبکه رادیویی قرآن درباره نقش رادیو در تقویت اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی گفت: رادیو با توجه به شنیداری بودن آن و تأثیری که صوت بر ذهن مخاطب می‌گذارد و ماندگاری آن، نقش بسیار مهمی در تأثیرگذاری بر مخاطب دارد. چنانچه رادیو بتواند در برنامه‌های خود به نیازهای واقعی و امروزی مخاطب توجه کند و امیدآفرینی و نشاط افزا باشد، می‌تواند اعتماد عمومی جامعه را افزایش دهد.

 

قصری‌زاده، «استمرار برگزاری جشنواره‌ها»، «بودجه مناسب جهت انگیزه بیشتر برای مستندسازی» و «استفاده برنامه‌سازان از دوره‌های آموزشی مستندسازی» را سه پیشنهاد برای تقویت جریان مستندسازی در رادیو معرفی کرد و ادامه داد: چنانچه جشنواره‌ها استمرار داشته باشند و به مقوله آموزشی در طول سال توجه کنند و دبیرخانه فعال داشته باشند، می‌تواند جایگاه رادیو را ارتقاء بخشد.

 

عدم سرمایه‌گذاری باعث شده کمتر به ساختار مستند در رادیو توجه شود

 

وی عدم سرمایه‌گذاری و نبود برآوردهای مالی مناسب در رادیو را از عوامل مهم دانست که باعث شده کمتر به ساختار مستند در رادیو توجه شود.

 

قصری‌زاده افزود: با توجه به سندیت داشتن برنامه‌های مستند طبیعتاً به صورت تصویری و تلویزیونی بیشتر کاربرد دارد اما در رادیو نیز می‌تواند مهم باشد، آن جا که از صدای شاهدان عینی و رویدادهای مستند و واقعی بهره گرفته شود. به نظر می‌رسد هنوز تکلیف رادیو با مستندسازی خیلی روشن نیست و سال‌های گذشته خیلی سرمایه‌گذاری نشده است.

 

مدیر شبکه رادیویی قرآن درباره سیاست‌هایی که باعث ترویج مستندسازی در رادیو می‌شود نیز گفت: تاکید می‌کنم که استمرار جشنواره، تخصیص بودجه مناسب و توجه به آموزش برنامه‌سازان می‌تواند مستندسازی را تقویت کند و افراد را به آن ترغیب نماید.

 

مستند رادیویی باید گویای واقعیت و قابل استناد باشد

 

وی رساندن صدای واقعیت در جنبه‌های مختلف و منعکس کردن حقیقتی که در جامعه وجود دارد را انتظارش از یک مستند رادیویی دانست و گفت: مستند رادیویی باید گویای واقعیت و قابل استناد باشد. داشتن ریتم و موسیقی مناسب و استفاده از مصادیق عینی در گفتگوها و استفاده از افراد معروف و اماکن خاص و ویژه و نویسندگی متبحرانه و هنرمندانه که بتواند شنونده را در طول مستند همراهی کند.

پایان پیام/